A la Fundació Mans a les mans som conscients de la importància del treball amb les famílies per tal de millorar les situacions en què es troben els infants i joves que atenem en els diferents projectes. Utilitzem una estratègia d’intervenció sistèmica, mitjançant la qual treballem de forma global, amb els infants i els agents que l’envolten (família, escola, Serveis Socials, EAP, EAIA, CSMIJ, etc.). És per aquest motiu que des del 2011 hi ha una professional del treball social que realitza, juntament amb l’equip educatiu, la intervenció amb les famílies.

Es tracta d’una intervenció preventiva i de tractament, que cerca sanejar les relacions familiars, promoure processos reflexius i construir amb els pares/mares/tutors/es dinàmiques familiars que garanteixin el creixement de tots els membres de la família. És una proposta per acompanyar les famílies en la construcció d’una dinàmica familiar, que respongui a les necessitats emocionals, educatives i relacionals dels seus fills i filles.

 

Oferim espais individuals d’orientació i suport tant en l’àmbit acadèmic com en el social i espais grupals de formacions sobre habilitats familiars. Alguns d’aquests espais estan vinculats al desenvolupament de projectes esportius que fem amb els infants i joves,  i que inclouen la participació de les famílies per a millorar els hàbits saludables i esportius. També afavorim la participació de les famílies en algunes de les activitats o celebracions que fem a l’entitat.

Aquest curs iniciem dos espais grupals nous. Dos matins a la setmana, arran d’una demanda de les famílies, oferim classes de català, amb l’objectiu que els hi pugui facilitar la vinculació amb els seus fills/es pel que fa a l’àmbit escolar i acadèmic. També hem iniciat unes sessions quinzenals de “matins en família“: un espai de trobada per a compartir la criança dels fills/es, apoderar-nos com a grup i millorar les  habilitats familiars.