Suport Educatiu 

ESSÈNCIA de la tasca que es realitza en els projectes:

  • UN ESPAI DE TROBADA

Espai de trobada natural per als infants, adolescents i joves amb els seus amics/es. Es troben a gust i poden desenvolupar-se en diferents aspectes.

  • UN ESPAI DE DETECCIÓ I PROTECCIÓ

A partir de diferents projectes hem detectat situacions que posen en risc imminent al menor i s’ha pogut abordar la situació a temps conjuntament amb els serveis socials i EAIA.

  • UN ESPAI DE REFERÈNCIA

Alguns infants i joves cerquen ens els monitors/es referents estables amb aquí poder compartir les seves inquietuds. Per a ells aquestes estones de referència i complicitat resulten illes en la seva realitat quotidiana: moments de seguretat, proximitat i afecte.

  • UN ESPAI D’ARRELAMENT

Els projectes són un espai d’arrelament per a aquells joves que al no tenir vincles positius amb l’entorn senten que no existeixen per als altres, el fet de formar part dels projectes els fa recuperar el sentiment de pertinença.