El projecte MAR OBERT consisteix a donar suport a aquelles persones voluntàries i entitats externes que acompanyen als grups d’infants i joves del barri.

Mans a les Mans neix com a resposta davant la manca d’entitats educatives adreçades a infants i joves dels barris de la Marina. Des de la Fundació es van observar les dificultats del voluntariat i de les associacions per donar una continuïtat a la seva tasca educativa. Per això, des de MAR OBERT, valorem que cal donar un impuls perquè més persones es dediquin a accions educatives per a infants i joves com a única manera de prevenir futures situacions d’exclusió i marginalitat que sovint es dóna en els i les adolescents i joves del barri. Apostem perquè des de la mateixa població surtin persones amb responsabilitat comunitària que vetllin pels nous reptes que van apareixent.

spai-t
ESPLAI SPAI-T

L’Spai-T va néixer l’any 2008 com a espai de trobada per a infants, adolescents i joves del barri de la Marina. Els encarregats de l’esplai són un equip de persones voluntàries que els dissabtes al matí ofereixen activitats de lleure: tallers de manualitats, festes, gimcanes, excursions, jocs, trobades de cap de setmana, activitats conjuntes amb els altres grups d’esplai.

Projectes 3
ALTRES SUPORTS

Mans a les mans participa també a la TIAFLM (Taula d’Infància, adolescència i famílies de les Marines), la Xarxa de Centres Oberts de Barcelona, el Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri, entre d’altres.