La Fundació Mans a les mans va néixer l’any 2004 com un fruit del compromís social que la parròquia de la Mare de Déu de Port ha tingut i continua tenint amb el barri. La Fundació va heretar la trajectòria que l’ESPLAI EL SUBMARÍ va iniciar l’any 1979 tot encarregant-se de promoure l’educació en valors a partir del temps de lleure.

La Fundació va néixer amb l’objectiu de potenciar el voluntariat i recolzar les accions educatives amb infants, adolescents i joves. Amb la voluntat de promoure als nois i noies, especialment a aquells que es trobaven en risc d’exclusió, i generar oportunitats igualitàries per tothom. La Fundació va possibilitar que El Submarí es pogués professionalitzar i consolidar, a la vegada que s’obrien nous programes que intentaven donar resposta a problemes detectats.