L’equip humà de Mans a les mans està format per persones VOLUNTÀRIES i PROFESSIONALS REMUNERATS que s’encarreguen de vetllar per l’entitat.  

Es tracta d’un equip cohesionat i amb bagatge, que intenta donar resposta a les diferents situacions en les quals es troba diàriament. Un equip de persones capaç de buscar solucions i estratègies per tirar endavant els objectius de tots els programes.

Actualment hi ha més de 50 VOLUNTARIS/ES que es dediquen a donar suport a l’equip remunerat en els diferents projectes que es duen a terme. És un equip molt heterogeni, tant en edat i experiència com en tasques que desenvolupa. Vols ser voluntari/a?

L’equip de persones contractades compta amb més de 30 PROFESSIONALS, bona part prové del camp social i educatiu.

EL PATRONAT

Mans a les mans compta amb un Patronat, que és el màxim òrgan de representació de la fundació. Aquest està format per:

President

Sr. Josep Hortet Gausachs

Secretària

Sra. Marta Candial Alcón

Vocal

Sr. Joan Sabé Solé

Vocal

Sr. Antoni Hortet Gausachs

Vocal

Sr. Ignasi Garcia Clavel

Vocal

Sra. Anna Checa Sánchez

Vocal

Sra. Teresa Bermúdez Sánchez

L’EQUIP DIRECTIU

L’Equip directiu vetlla per la coordinació de les dues àrees principals de la fundació. Aquest està format per:

Direcció i responsable de l’Àrea de Programes

Neus Cerdà Acame

Responsable de l’Àrea d’estructura

Almudena Fernández Polaino

Responsable de l’Àrea social

Marta Candial Alcón

Atenció directa

L’equip d’atenció directa es conforma pels diferents programes per a infants i joves de la fundació.

El Submarí

Reforç escolar

Centre Obert

Bon Port

Vols un cop de mà?

Pas Endavant

UEC

Mar Obert

Servei de Dinamització Imagina’t

Àrea social

Seguiment de la situació social dels

infants i joves i les seves famílies

Espais individuals i grupals amb famílies

Programa CaixaProinfància

Voluntariat

Estructura

L’equip d’estructura assumeix la gestió interna de la fundació.

Comunicació

Administració

Gestió de persones

Manteniment

Programa Joves en Pràctiques

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels i les joves al mercat laboral.

“Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya”