CaixaProinfància, de l’Obra Social “la Caixa”, va néixer l’any 2007 per millorar les oportunitats i la inclusió socials d’infants i adolescents afectats per la pobresa. Té l’objectiu de trencar el cercle de transmissió de pobresa de generació en generació, garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.

Què fa CaixaProinfància per a Mans a les mans?

Els projectes de Reforç Escolar i Centre Obert que duu a terme la Fundació es desenvolupen amb el suport del programa CaixaProinfància. Aquest ens permet realitzar una intervenció integral, proporcionant als infants i a les seves famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure –en Centres Oberts, casals, colònies-, i, a més a més, ajudes per equipament escolar, alimentació i higiene infantil.

Des del 2017 hem obtingut el rol de coordinadores del programa CaixaProinfància del territori de Sants Montjuïc amb l’objectiu general establir coordinació, vincle i treball conjunt amb totes les entitats que formen part el programa del territori i amb la finalitat de poder optimitzar i posar en comú l’acció social envers qualsevol família, infant o adolescent usuari del Programa CPI.