La nostra visió recau en la importància que totes les persones, també infants i joves, puguin tenir les mateixes oportunitats per ser, créixer i desenvolupar-se sense patir distincions de cap mena.

El nostre local, però, no ens acompanya a poder garantir les mateixes oportunitats a nivell d’accessibilitat i, és per això que fa temps que hem iniciat un procés per adequar-los i fer-los accessibles, perquè qualsevol infant, jove o família pugui beneficiar-se dels nostres projectes.

Ja hem iniciat les obres per instal·lar un ascensor que permeti que l’edifici de la Fundació Mans a les mans sigui accessible a tots els nivells.

Les obres per a la instal·lació de l’ascensor tenen un cost total d’aproximadament 115.000€, una despesa molt elevada que supera de llarg el pressupost disponible de l’entitat.
Gràcies a una Subvenció de 40.000€ de la Generalitat de Catalunya i 52.000€ que hem aconseguit recaptar a partir de campanyes solidàries, empreses o persones particulars hem pogut cobrir gran part de la despesa que suposa. Tot i així, encara resten 23.000€ necessaris per poder acabar la instal·lació.

Qualsevol granet de sorra serà molt benvingut per a poder fer de l’accessibilitat una realitat!

Ens ajudes a fer-ho possible?